E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Ramavtalen syftar till att tillgodose myndigheternas behov av att kunna avropa e-förvaltningsstödjande tjänster som en samlad tjänsteleverans. Det ska finnas möjlighet att avropa e-förvaltningsstödjande funktioner, med tillhörande tjänster för kundtjänst, support och utbildning samt för administration, uppföljning och statistik. Ramavtalen omfattar även leverantörstjänster för förstudier, planering, utveckling, anpassning, införande och integration inom området.

Ramavtalen omfattar följande tre tjänsteområden:

  • Kontaktstödjande e-tjänster
  • Verksamhetsstödjande e-tjänster
  • Infrastrukturella tjänster

Läs mer om ramavtalen för e-förvaltningsstödjande tjänster på
http://www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/IT-tjanster/E-forvaltningsstodjande-tjanster-2010/

BankID e-legitima- tion utfärdas av flertalet av de svenska bankerna, som tillsammans har 8 miljoner Internetbanks- kunder.

Dessa har möjlighet att använda sin BankID e-legitimation för att legitimera sig och skriva under avtal och handlingar hos företag, myndigheter, banker och organisationer.